من هستم مثل همیشه بهتر از قبل

سلام

خودم

نازنینم

غمگینم یا شاد نمیدانم

اما گذر روزها اتفاق نوی را رقم نزد

اما این روزها سبک بار تر و آرام تر و...آرام ترم.

ثبت نهایی ارشد را چندی پیش زدم و تا اینجا میشود گفت کار تمام است

نمیدانم این بار چه خواهد شد..

فردا جهت پیگیری شروع ب کار ...میرم دانشگاه

دیگه همین و همین و همین

/ 0 نظر / 33 بازدید