پند خدا!

خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود:

ای موسی،سفارش مرا در مورد چهار چیز به خاطر بسپار:

تا ندانی گنج های خزائنم تمام شده غم روزی مخور

تا ندیده ای که ملک و پادشاهی من از دست رفت به دیگری امید مبند

تا مرده شیطان را ندیدی از مکرش ایمن مباش.

تا نفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز...

/ 0 نظر / 31 بازدید