نمیشه دوستت نداشت دیوونه...

نمــــــــــــــــــــــی شود دوســـــــــــتت نداشت!!

    لجـــــــــــــــــــم هم که بگیرد از دستت

    نهایتــــــــــــــش این اســـــت

دفترچه ی خاطراتم پــــــــــــــــــــر از فحش های عاشقانه می شود!

/ 2 نظر / 8 بازدید
hasti

چـــــــــتقد دوست داشتنین این جور آدما..دمشون گرم[ماچ][ماچ][ماچ]