:( ......... :(

دیشب برات گفتم

چقد زود غبار میگیره دل آدم، فکر آدم.. زندگی آدم..

کافیه یه چی  بهش چشمک بزنه..  اما تو نباشی

کافیه  به چیزی دلخوش کنه که  بازم تو نباشی..

زندگی رو که نمیشه

ولی دل رو باید شست از هر غیر تویی..

وگرنه بدجور زمینت میزنه  و من چه بدم میاد ازین زمین خوردنایی که

با شرمندگی دستمو دراز می کنم پیشت که دستمو بگیری..

+یادته دیشب بهت چی گفتم؟!!!فکرشم نمیکردم 2 دقیقه بعد یادم بره..

چقد زود غبار میگیره دل آدم...فکر آدم..زندگی آدم..

دل رو باید شست از هر غیر توئی...دستمو بگیر

 

:(

.

.

.

.

.

.

:(


 

/ 0 نظر / 20 بازدید