آرامش

شش کلید طلایی آرامش:

یک:قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من ندارد

دو:مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند.

سه:از کسی در برابر لطفی که به او می کنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمی کنم.

چهار: کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند

توسط کائنات مجازات خواهند شد

هر چند که من هرگز متوجه نشوم

پنج:دنیا سخاوتمند تر از آن است که

موفقیت کسی ،راه موفقیت مرا تنگ کند.

شش:ملاک من رفتار شرافتمندانه و انسانی است

نه مقابله به مثل.

/ 0 نظر / 26 بازدید