نوسان عشق

 عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است.

اگر دوری به طول انجامد ضعیف میشود

و اگر تماس تداوم یابد به ابتذال کشیده میشود

و تنها با بیم، امید، تزلزل، اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند میماند.

امّا دوست داشتن با این حالات نا آشناست. دنیایش دنیای دیگریست..........!

/ 2 نظر / 8 بازدید
hasti

خدایی راست میگه دکتر شریعتی ه دیگه[دست][دست][دست]