تقدیر بی تقصیر نیست همین جمله کافیه برای یک عمر

هر چه بزرگتر شدم فهمیدم زندگی تمامش خواست خداست

چه بسیار جاهایی که تلاش کردم و نشد

و چه جاهایی که نخواستم و شد

خود را به پناه امن او می سپارم و رازی ست میان لبخندهایم که فقط او میداند و من

/ 0 نظر / 16 بازدید