راستی...

راستی عجب دنیاییه !کاراش غریب و وارونس...

           دیوونه کم بود خودشم از همه بیشتر دیوونس..

/ 2 نظر / 9 بازدید
saman

Ooooooooooooook My friend[گل]

bia bi bahaneh

مــــــــــــــــــــــــوافقم[چشمک][نیشخند][نیشخند]