♥♥♥

"بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند"؛

آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن خوبم.

وقتی بهشون زنگ میزنی وبیدارشون میکنی!

میگن بیداربودم !! یا میگن خوب شدزنگ زدی..

وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون روکج میکنن که

اون نپره.

اگه یخم بزنن،دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون..

ادم هایی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه پای درد دلات می شینن!

همینها هستند که دنیارا جای بهتری میکنند؛

آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم درچشمشان میشوی،

روبرنمیگردانند لبخند میزنند وهنوز نگاه میکنند..

دوستهایی که بدون مناسبت کادو میخرندومیگویند این شال پشت ویترین

انگارمال توبود.. یاگاهی دفتریادداشتی، کتابی..

آدمهایی که ازسرچهارراه، نرگس نوبرانه میخرندو باگل میروندخانه

آدمهای پیامکهای آخرشب، که یادشان نمیرودگاهی قبل ازخواب؛ به

دوستانشان یادآوری کنندکه چه عزیزند..

آدمهای پیامکهای پُرمهر بی بهانه،

حتی اگربا آنهابدخلقی و بیحوصلگی کرده باشی..

کسانیکه غم هیچکس راتاب نمیاورند و تو رابه خاطرخودت میخواهند.

زندگیتون پر ازاین ادم های قشنگ. .......

 

+متولدین خرداد

/ 0 نظر / 36 بازدید