آخیییییییییی

یعنی این نوشابه کوچولوها بی خانواده محسوب میشن ؟آخییییییییییییینیشخند

/ 4 نظر / 8 بازدید
بی پلاک

خعععععلی دلم به حالشون می سوزه

آوا

سلام این ششمین مرورگر که دارم پیام میزارم خدا کنه نظرمو ثبت کنه آخه کلا مرورگرام با قسمت نظرات پرشین بلاگ مشکل داره

آوا

سلام این ششمین مرورگر که دارم پیام میزارم خدا کنه نظرمو ثبت کنه آخه کلا مرورگرام با قسمت نظرات پرشین بلاگ مشکل داره

سما

نه بابا اینابجه های نوشابه خانوادن که مامانشونو گم کردن