باورت میشه ؟

باورت میشود ؟

امروز بزرگترین معجزه زندگیمان رخ داد...........

خداوند دوباره روح را بر جام جان ما جاری ساخت و

دوباره زنده شدیم و صدای عزیزترین نزدیکانمان راشنیدیم.

دوباره امروز نبضمان میزند.قلبمان می تپد و

در کاممان هنوز بوی زندگی سرک میشکد.

دستانم ، تکان میخورند. چشمانم میبینند.

من دوباره راه میروم.روز را در آغوش میگیرم.

خورشید را حس میکنم.

دوباره امروز در همین صفحه مجازی امده ام و

برایت حرف میزنم. میگویم :سلام هموطنم. روزعالی داری ....

این یعنی من زنده ام. دنیا من هنوز نفس میکشم. هنوز

آرزوهایم را میتوانم دنبال منم .من دوباره زنده شدم.

به لطف و رحمت خدا.

خدایا از تو ممنونم که بزرگترین معجزه زندگیم را امروز رقم زدی ،

از تو بینهایت ممنونم که نفسهایم را امتداد دادی.

از تو ممنونم که صدایم را دوباره در تنور زندگی به دیواره عشق

و رحمتت آویز کردی.

خدایا تو خالق منی. تو خالق نفس کشیدنم در شبها هستی.

تو خالق تپشهای قلبم هستی.

تو خالق رؤیاهایم هستی. من برای تو ام.

از تو بینهایت ممنونم که بزرگترین گره زندگی هموطن و همزبانم

را در این لحظه به لطف و رحمتت باز کردی .

خدایا میبینی همزبان من با چه امیدی با تو حرف میزنه ؟

میشنوی صدای تپشهای قلبش رو که چه عاشقانه به دیواره تو

کوبیده میشه ؟

ما از همه بریدیم و همه امیدمون به سمت و سوی تو هستش.

تو همه هست ما هستی .

همه هست ما تقدیم به همه هستی ات.

امروز را عاشقانه دوست دارم.

عشق و امیدم برای تو هموطن ماه من.

شاید فردایی نباشد.

 

+سادات ‫#‏اعلایی‬ ‫#‏مربی‬#تغییر و تحول فردی


/ 1 نظر / 29 بازدید
قاصدک

ممنونم خدا