استخدام!!!

اینکه آدم بخاد ب استخدام جایی در بیاد

خیلی سخته

15 بهمن خبر شرکتی شدنمو دادن و رفتم دانشگاه

16 بهمنم مرکز فرما..و طب کار و پلیس +

10

17م آخرین آزمایش تو بیمارستان خودمون انجام دادم

مونده جواباش...

همین

خدایا بزرگی تو...

/ 0 نظر / 31 بازدید