o.O

یه دختره یه شعری نوشته:

اتل متل موش موشی!

عزیز دلم پس کوشی؟

دلم شده قلمبه

نکنه تویی که توشی؟!

 

 

 

 

 

میگن حافظ شعر و شاعری رو ول کرد

دروازه شیراز داره بلال میفروشهتعجبزباننیشخند

/ 0 نظر / 8 بازدید