تو رو دارم،همین بسه...

                    واسه حــــــــرفای ناگفته سکوت و نقطه چین بسه!

                           دیگه چی میخوام از دنیا تـــــــو رو دارم همین بسه...

/ 1 نظر / 9 بازدید
بی پلاک

کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن