♥♥♥

+دعا کنیم هیچکس دلش نگیره 

اگه هم گرفت خدا یه هم صحبت خوب بذاره سر راهش!

+دعا کنیم هیچکدوممون اشکی از چشماش نیاد

اگرم اومد از خوشحالی باشه!


+دعا کنیم هیچکی دلش پر نشه اگه هم پر شد

پر بشه از عشق،از خوشحالی!


+دعا کنیم هیچکی نا امید نشه اگه هم شد

خدا زود یه امید دیگه بهش بده!


+دعا کنیم هر کی هر چی تو دلش داره بهش برسه!


+دعا کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه..

/ 3 نظر / 22 بازدید

عزیزم

m

[دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

قاصدک

عا کنیم آرزوهامون با حکمت خدا یکی باشه..