ما هر کدام جهانی هستیم که خود در آن حضور نداریم

چطور پیش از آنکه

چیزی را از آن خود کنم

میتوانم آن را به دبگری ببخشم؟

وقتی خودت را

به دیگری هدیه دهی

ازخودت

تفریق می شوی!

ما هر کدام جهانی هستیم

که خود در آن

حضور نداریم

امیر منتظری

/ 0 نظر / 28 بازدید