مگر می شود در یک نقطه ماند؟ مگر می توان؟
تا کی و تا چند می توانی
چون سگی کتک خورده درون ِ لانه ات کِز کنی ؟
در این دنیای بزرگ، جایی هم آخر برای تو هست.
راهی هم آخر برای تو هست....
در ِ زندگانی را که گِل نگرفته اند!

- محمود دولت آبادی

Instagram.com/minimalha

/ 1 نظر / 32 بازدید
قاصدک

در ِ زندگانی را که گِل نگرفته اند!!!!!!!!!!!!! پاشو تو میتونی شک نکن