وابستگی

من از تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو یاد گرفتم

        تمــــــــــــــــــــــــــــام زندگـــــــــــــــــــــی مو

         حالا با کــــــــــــــــــــــــــــی بگم این قصه ی وابستگی مو

            رو دوش کــــــــــــــــــــــــــــــــــی بذارم ی دنیا خستگـــــــــــــــــی مو

               

                               

/ 1 نظر / 8 بازدید