همنشین حرف دل...

رو در رو می بینم تو رو با اینکه تو عاشق شی

من بـــــــــد نبودم که میخوای راضی به این فاصله شی

عشقم برات کافی نبود احساس من رفت به حراج

زخمی ازت موند به دلم که نداره راه علاج

همنشین حرف دلــــــــــــم ی مشتی عکس و کاغذن

چقد بهت گفتم نرو به این زودیا جا نزن

یادگاری از تو برام چیزی نبود جز ی شکست

به چش نیومد عشق من از وقتی که اون به دل نشست

ساکت و سرد و بی صدام از رفتنت شوکه شدم

تنهایی سر بختم میاد حرف میزنم هی با خودم

مهــم نـــــی چی سرم بیاد گذشتم از هر چی که بود

کوچه به کوچه راه میرم با چشم گریونو کبود

همنشین حرف دلم ی مشتی عکس و کاغذن

چقــــــــــــد بهت گفتم نــــــرو به این زودیا جــا نزن

یادگاری از تو برام چیزی بنود جز ی شکست

به چش نیومد عشق من از وقتی اون به دل نشست

همنشیـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرف دلــــــــــــــم

ی مشتـــــــــــــــــی عکــــــــــــــس و کــــــــــــاغذن

چقــــــــــــــد بهـت گفتم نـــــــــــــــــــــــــــــرو

 به ایـــــــن زودیـــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــا نزن

قلبتشکر ویژه از آوای عزیزقلب

/ 2 نظر / 10 بازدید
بی پلاک

اصلا لینکتون میکنم ببینم کی جلو دارمه...[گاوچران]