#

+خلوت کردی پسر حاجی

- این وقت شب ،اینجا

+چی بگم والا؟این روزا یکی از کارای ما اینه که

کس و کار شما رو از بازداشتگاه بیاریم بیرون.

قاضی با آزادی این زندانیت موافقت کرد،

منتها بجاش،سند خونه ت پرید.

با پول این میخواستی بری اون ور آب؟ دیگه نداریش که پسر خوب.

_قبلا هم چیزی نداشتم،

فقط تازه فهمیدمش..

/ 0 نظر / 24 بازدید