خدا! نیگا ! 0_0

خدایا دلم ازت پر نیست

دلم ازت نگرفته

ولی

دلم ازت غصه داره

دلم نمیخواد باهات کل بندازم این دفه

میخوام زل بزنم فقط نگات کنم

مث خودت

تا حالا کسی بهت زل زده نگاه نگا نگا کنه

و تو هم همینجور نگا که یکی کم بیاره و از رو بره

.

.

.


شروع کنیم

ببینیم کی کم میاره..

+0_0

/ 0 نظر / 84 بازدید